Informace dle zákona o obch. korporacích

Informace - valná hromada 2017

Dne 30.06.2017 proběhla řádná valná hromada společnosti PRO SANUM a.s. Praha s následujícím programem:

I.                    Zahájení valné hromady

II.                  Volba orgánů valné hromady

III.                Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

IV.                Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2016

V.                  Projednání účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2016

VI.                Rekapitulace usnesení valné hromady a ukončení jednání valné hromady

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2016, jakož i hospodářský výsledek společnosti za rok 2016, a to ztrátu ve výši 1.198.000,- Kč.

Informace

Dne 23.06.2016 proběhla valná hromada společnosti PRO SANUM a.s. Praha s následujícím programem:

I.                    Zahájení valné hromady

II.                  Volba orgánů valné hromady

III.                Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

IV.                Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2015

V.                  Projednání účetní závěrky, zprávy auditora a hospodářského výsledku za rok 2015

VI.                Rekapitulace usnesení valné hromady a ukončení jednání valné hromady

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2015, jakož i hospodářský výsledek společnosti za rok 2015, a to ztrátu ve výši 248.082,- Kč.